nieuwer

jouke kleerebezem's moerstaal 1, 2, 3, 4woordkraam

21 september 2000   wiewatopruimtvindtwat
  zo bleek vandaag maar weer eens tijdens het ankeren van de NQPAOFU archieven, ten behoeve van een betere navorsbaarheid. Onderstaande tekst werd twee jaar geleden geschreven voor een uitgave van het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, waarvan Moniek Toebosch de redactie voerde. Dat boekje heb ik nooit gezien. Enigzins herschreven. Over de weg van de BK, V en A.

migraties
aan de grenzen van de discipline:
produktie buiten het atelier
distributie buiten de galeries en musea
een massale trek naar de publikaties
ontginning van de openbare ruimte
de promiscuïteit van de massamedia
met een andere regelmaat—
vermommingen, halfprodukten
internationalisering
van beeld naar tekst naar beeld
van stromen naar patronen
multi-culturaliteit
van stijlbreuken naar mengvormen
dialoog, interactie
het vieren van de diversiteit
mobilisatie, demobilisatie, recapitulatie
projecties: noodzaak en mogelijkheid
24 uur per dag, 7 dagen per week
van lineariteit naar complexiteit
hergebruik
groteske overdrijving van het ene medium in het andere,
alomaanwezigheid van naijlende voorbeelden
toenemende dichtheden
de fijnmazigheid van nieuwe talen

informatisering: competentie-infarct

Zo ontwikkelt zich de mediale openbaarheid tot verzamel-, bewaar- en verdeelplaats van ononderbroken produktie. We koesteren de mogelijkheid tot ontelbare herzieningen van ons werk, dat tot zijn recht komt in alle denkbare communicatieve dichtheden—tussen de uitersten van de persoonlijke correspondentie en een rumoerige standwerkerswedstrijd. We dragen bij aan een markt van minimale en maximale vergoedingen, in de vorm van ruilhandel. We geven toe aan ons verlangen naar een grenzeloos uitdijend buitengebied, een vrije ruimte, waar expressie, beschrijving en kritiek elkaar veroordelen noch bevoordelen. We hopen op herinnering tot in alle eeuwigheid en op de duurzaamheid van kwaliteit. We bevinden ons op nieuw, maar niet geheel onbekend terrein.

woordkraam

herfstbakje, dragelijke sabotage, vrouwvriendelijkheid, keuringsdienst, urgentiebeleid, opnamecapaciteit


14 september 2000
woordkraam

14 september 2000   cultuurisonzenatuur
   is de titel van een opstel geschreven in opdracht voor de Ronde Venen. Over de naturenstrijd en een 'groene cultuur' die de natuur overbodig maakt: "We leven niet meer met 'de' natuur, maar in een 'groene cultuur', samengesteld uit een veelheid aan naturen, die naar historische en actuele natuurbeelden wordt vormgegeven. Deze diversiteit aan naturen wordt ons niet als 'landschappen' aangeboden, maar als volwaardige systemen, die een grote betekenis voor ons zouden moeten hebben, als 'de' natuur, en ook daadwerkelijk tot de verbeelding spreken: de naturenmarkt kent een dynamische vraag en aanbod en beroept zich op de betekenis van de natuur voor de mens, als haar belangrijkste verkoopargument."

woordkraam

ontwenningskuur, omgangsvorm, dagelijkse praktijk, vervelling, verveling


11 september 2000
grotenederlandseroman?  woordkraam

11 september 2000   nahikken
   is een spijsverteringsbevorderende reaktie op overdadig tafelen. Overeten is een kwalijke vergissing waar indigestie op volgt. En een kater bederft alleszins de (herinnering aan de) alcoholische roes. De dilemmadis van gisteren is echter goed gevallen. Al was ik er vanmorgen van schrik ontijdig wakker van en zat ik om 5 uur al weer correcties op te laden. Veel eten maakt hongering want rekt de maag. Dat illustratieve bootje (vrij niet stuurloos) van het Rijnlands Lyceum er dus ook maar in. En dromen van meer onmatige moerstaal. Maar ook: de noodzaak van een Franse pendant voor NQPAOFU. Slandswijsslandseer. C'est comme ça que ça se passe. Noblesse oblige. Wie gaat daar redactie voor doen? Eerst maar eens een spellchecker skoren.

woordkraam

nahikken, onthechting, tuinaanleg, alfabetisering, ijzerkruid


10 september 2000
ontwerpkritiekmonopolie  woordkraam  wetenschapenmaatschappij, dilemma's 1 2 3 4 5 6 7 8:

10 september 2000   ehja...
   laat het nu toch al weer even geleden zijn dat ik moerstaal mutterde. De meeste onderwerpen vervliegen in luchtig Engels op NQPAOFU. Maar...? Wilde ik hier niet wat oefenen? Paul vertelde me over een op handen zijnd dilemmatisch (de avond van wetenschap en maatschappij op zes11) treffen tussen Industrie (de top 150 NL) en Wetenschap (de top 150 NL), in de Ridderzaal(?) op tv(?), live(?) onder inspiratie van Peter van Ingen... ("Op die avond in november zal een groots diner in de Ridderzaal gegeven worden. Daar zullen 150 'vooraanstaande Nederlanders uit bedrijfsleven, kunst, media, politiek en sport' symbolisch gastheer zijn voor 150 wetenschappers." Delta, TUDelft) DILEMMA. De avond gaat over de polderdilemma's. Hoe (ver) vooruit te denken in de enige meritocratie die de benzineprijs tot ongekende hoogte weet optedrijven zonder burgerlijke ongehoorzaamheid te riskeren. Filediscipline! Aan tafel dus, waar aan de hand van geanimeerde studentenlichtbeelden van de akademies van Utrecht en Breda, schraalhansgeschoolmeesterd zal worden.

Persbericht Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): zie 8 mei

Grootste dilemma schijnen de dilemma's zelf te zijn: Voor 150+150=300 denavigatoire cultuurkapiteinen aan boord het MS VanIngen heeft McKinsey naar verluid nog geen fatsoenlijk twijfelpunt gevonden. Toegegeven ik heb eenenander niet uit de eerste hand, maar iets verbaast me hier niet. NL is verpolderd. Verzuild, verkaveld, verpolderd. De dilemma's van ethiek en esthetiek en politiek en logistiek zijn stevig ingepolderd en vormen de ferme bodem voor een volletevredenheids vinex locatie. Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Kon de lol toch op...
moerstaal is niet te beroerd McKinsey de helpende hand toe te steken. Waar gaat het volgens ons om?

1) Nederland is af. Met stip boven aan de dilemmalijst, buitenmededinging, de voltooiing van ons land. Wat nu? Zelfdestructie of Export? Werd NL wel een produkt en zo mogelijk voor welke markt? Ik vergat zowaar een link naar McKinsey. Ze zoeken nog mensen ("Een intensieve periode van professionele ontwikkeling in een stimulerende omgeving met inspirerende mensen, diepgaand bezig zijn met ingewikkelde problemen op allerlei gebieden, met daadwerkelijk zichtbare resultaten bij leidende organisaties, en de nooit aflatende vraag: hoe kan ik het nog beter doen? Dat is wat je te wachten staat wanneer je aan een carrière bij McKinsey begint."). En geen woord over aandelenopties?

2) De Voertaal in v/hNL, Rikvanderploegistan bv? Van ABN naar HBE of CGWTS? Hoofshaarlemmerdijks Bureaucraties Esperanto, of Cryptogenetisch Gemanipuleerd WTSchipperiaans? De eerste ongehinderd naar het model van de teeveekunstenaar geprofileerde chao-politicus wijst het land de weg naar een multiculturele samenleving, waarin de kerken andermaal vol zullen stromen en de Inquisitie weer wordt ingesteld.

3) Vakant. Was: herinvoering van de Doodstraf, op het aanjagen van Remmende Voorsprong. Als ander uiterste van de maakbaarheid. Te makkelijk.

4) De Hypotheekrente en de Post-fiscale Heffing. Enig economisch vraagstuk. Met het opheffen der overheid vervalt de fiscus. Waar moet al dat geld nu naar toe? Als het maar in de polder blijft! De post-fiscale heffing kent geen aftrek. Deze e-fiscus loterij investeert de platte heffing per hoofd der bevolking in start-opties voor een nieuwe staatsvorm. En het partikuliere huizenbezit dan? Begin die slotgracht maar vast te graven en breng het geschut in verhoogde vinexparaatheid.

5) Dilemma's voor de Wetenschap? Het is hun feestje perslotsom. We kunnen niet om de Maakbare Nederlander heen. Nederland is af, zo zagen we, de Nederlander nog lang niet! v/hNL vraagt een nieuwe poldermens. Niks Flevo, maar Oostwestthuisbest, en met een flinke dosis flexivaardigheden. Waaruit wordt de Gemaakte v/hNederlander samengesteld? Historici, gedragswetenschappers, biologen, economen en uitzendgemachtigden zorgen voor een gevarieerde inbreng. Het afmaakbaarheidsdilemma.

6) Natuurlijk: de populaire media. Het enige bestel waar ons land werkelijk de aandacht op het zinloze geweld mee weet te vestigen. Een camera op elke straathoek en in elk keukenkastje: alles in echte-tijdrovende-tijd buis-aan-buis op de kabel, 24/7. Eén v/hNL past de nieuwe poldermens allemaal: v/hNL1: de laatste zender van de lopende eeuw. Geen reclameboodschappen, uitsluitend klootjesvolk!

7) ...en de NIEUWE media dan? Die heele interactieve media? Die van de informatisering? En de talloze lukraake lukratieve beursgangen? NL overheid's vlaggeschip is nog steeds Infodrome, waar ik eerder prettig naar linkte. Nu geheel vernieuwd (let op die interface!) en nog steeds in de moerstaal ("This website is in Dutch. Download English Prospectus", en: "De volledige missie van Infodrome is zowel als Missie Nederlandstalig als Missie Engelstalig te downloaden."). Ha! Doe me een lol als v/hNLoverheid. Informatisering!? Dit is geen dilemma maar om te janken zo slecht.

8) Laatste bron van veel tegenstrijdigheid: het Recht op Onderwijs: het onderwijs dat het allemaal zo ver heeft laten komen. Bijzonder onderwijs moet dat zijn geweest. Waar al die cultuurkapiteinen voor het eerst het roer mochten proeven. Mijn eigen Rijnlands Lyceum in Wassenaar had er zelfs zijn organisatiemetafoor op ontworpen: Vrij, Niet Stuurloos. En een hoop patrijspoorten in de gang... Daar is een boek over geschreven (Het Pijnboomspook). Ter zake. De leerplicht wordt door het onderwijsrecht vervangen. Maar dan echt onderwijs. Naar keuze.
Ik denk dat we er uit zijn. Voor meer suggesties en informatie over beschikbare plaatsen, voor 6 november: moerstaal@nqpaofu.com, of Mickey_Huibregtsen@mckinsey.com. Afhandeling op binnenkomst.


'vrij niet stuurloos', dat ik dat nu nooit eerder zo gelezen heb?


ontwerpkritiekmonopolie update

Hugues Boekraad (17 hits) is de ongekroonde SUNnekoning van de NL ontwerpkritiek. Als rasechte soixantehuitard gaf hij aan het heel-e-maal oneens te zijn met mijn 'De vervreemding aan de macht' (Items #4 2000) en werd door hoofdredakteur Gert Staal prompt uitgenodigd een reaktie te schrijven. 35ct per woord! Als dat geen argument is dan weet ik het alweer niet. We waren het al vaker eens oneens maar komen elkaar vooral niet tegen, behalve die ene keer in Artis, jaren geleden—en daar spreekt men niet van ontwerpers en hun revolutionaire opdracht. Zit Hugues nog in Den Bosch, Breda? Misschien kunnen die net gefuseerde akademies eens een warm debatje organiseren? Je kan moeilijk alle sjit aan de Jan van Eyck overlaten.

woordkraam

tien-tegen-één, woekerrente, broodkorst, tanine, smadelijk, inhalig, draadeinde


op de uitkijk (bijvoegsel bij 24 juli 2000)

Søren Kierkegaard (in 'Stadia op de levensweg', 1845)

- Zo zit ik dus weer op de uitkijk. Zou ik dat tegen een derde zeggen, dan zou er zeker een toelichting nodig zijn, want men ziet zonder moeite in dat een loods aan de kust, de wachter op de torenspits, de spion bij het rendez-vous, de rover in zijn schuilhol op de uitkijk zit, aangezien er iets is om naar uit te kijken. Maar wie eenzaam in zijn kamer zit, waar moet hij naar uitkijken? En wie verwacht dat alles, dat wil zeggen een bagatel waaraan misschien niemand anders aandacht zou besteden, geruisloos zal aflopen, die zit op de uitkijk naar niets. Wat wonder dan dat het zijn ziel en hoofd afmat, want naar iets turen doet het oog goed, maar naar niets turen mat af. En wanneer het oog lange tijd naar niets tuurt, ziet het tenslotte zichzelf, dat wil zeggen zijn eigen zien: evenzo dwingt de leegte rondom mij mijn gedachten terug in mijzelf.24 juli 2000
woordkraam  devervreemdingaandemacht:

24 juli 2000   vergetenofverlegen
   met De vervreemding aan de macht (aka. genoeg geweest! wat nu?) kan ik toch niet zijn geweest. Ik had alleen voor de trouwe lezers met een leeswijzer regelrecht de moerstaal in ftf2k vergeten te linken. Die kritiek (vetgedrukt in het aanstaande augustus nummer van Items) staat natuurlijk aangelijnd waar het hoort, op idie.net, als idie.net/genoeggeweest. Vandaag nog wat schermen gedumpt en met de scans van Wired en Fast Company omslagen naar de beeldredactie gemaild.

Ik heb zooveel stof voor IDIE, daar moet ik hulp bij vinden. Een van de onderschriften luidt dan ook: 'Innovation and Design for Information Empowerment: de impulsieve reactie van Jouke Kleerebezem bij kennismaking met FTF2K: www.idie.net (gezocht: sympathisanten met tijd of geld om deze site groot te maken :-)'

Hoort zegt het voort.

woordkraam

Amsterdom, Rotterdom, Den Burg, popopompedompom, concurerende gemeentes komen naar je toe deze zomer: ha nooit meer verhu!zen!


15-16 juli 2000
oude regels in nieuwe zakken  tussen de regels van het web  woordkraam  kleurboekterrorisme:

15-16 juli 2000   ffbuitendelijntjeskleuren...
    zo moet het devies luiden van de kunstenaars en ontwerpers die deelnemen aan de tentoonstelling 'Exorcisme; Esthetisch Terrorisme' (10 juni t/m 3 september 2000), in het Museum Boijmans van Beuningen in Rottterdam. Behalve een geanimeerd 116k gifje van de hand van het ontwerpkollektief 75b biedt bovenstaande (ongetwijfeld tijdelijke) link de volgende informatie(?):

- Exorcisme is het laatste "isme" in de beeldende kunst van de twintigste eeuw: geen coherente stroming, maar een krachtsexplosie die de doorbraak naar het volgende millennium markeert. De betrokken kunstenaars drijven hun eigen frustraties, angsten en woede uit, of trachten de wilde wereld te temmen. Daarbij heiligt het doel de middelen. Exorcisme = Esthetisch Terrorisme.

(...) De krachtmeting van deze geestverwanten slaat echter om in een krachtenbundeling: een gedeelde machtsgreep die even opwindend als vervaarlijk is, en het publiek meevoert als motten rond het licht.

(...) Het is een complot van kunstenaars die het kwaad bezweren of daarentegen verzoeken; die de boze geesten uit-drijven of juist oproepen. Aan die dubbelzinnigheid valt slecht te ontkomen: wie de duivel wil kelen, zal hem in het gezicht moeten zien.

Aan de tentoonstelling doen zowel gerenommeerde als relatief onbekende kunstenaars mee. (...)Het kleurboekterrorisme dat hier de introductie krijgt die het verdient vermocht op mij geen indruk maken. Die zondagmorgen 8 juli was ik de eerste en enige bezoeker, tussen 11 en 12. Ik doodde de tijd voordat ik G+R+r van de trein kon halen om ze mee te nemen naar Zonnemaire Buitengewoon. Ik was maanden niet in een museum geweest, al helemaal niet in het Boijmans. Voor mijn tientje entreegeld kreeg ik korting op de koffie en een boekelegger naar keuze. Ik koos een fragment van Landschap met touwspringend meisje van Salvador Dali. Alle boekeleggers hadden een gouden foliedruk randje en zijn voor het museum gedrukt bij Daiichi Process Pte. Ltd, in Singapore. Daar kwam ik nooit verder dan de luchthaven, met zijn science museum en comfortabele lounges. Voor het tonen van het meeste werk van Exorcisme zou je er toch tenminste een tuchtige lijfstraf krijgen. Maar in Rotterdam mag het gezien worden. Daar gelden andere regels.

oude regels in nieuwe zakken

Verstelgoed: wie geen nieuwe regels weet te stellen moet oud gedachtengoed verstellen, zoals mijn grootmoeder ladders ophaalde in haar nylons en er sokken werden gestopt op eierdoppen, zo breit de beeldende kunst voort op haar traditionele institutionalisering van het taboe. BOE! Schrikku van dat geweld doe je niet in het Boijmans. Toevallig ken ik van een van die gasten de werkelijke angsten en dat zou mooie plaatjes op kunnen leveren—zoals Bruce Naumann's werk, dat altijd aangrijpt, maar nu volledig misplaatst is. Te echt verstandsverbijsterend, naast de boze museale hangjeugd. Voor de suggestie van andere regels, voor de vraag naar nieuwe spelen en andere gebruiken, moet je in R. een steenworp verderop zijn, bij Witte de With.

tussen de regels van het web

In Witte de With, staat tot 24 september Play-use. De website biedt veel informatie over deze installatie die vormgevingsgebieden presenteert, die door de 'explosieve ontwikkelingen op het World Wide Web' zijn 'blootgelegd'. In het Forum van de site wordt de strijd tussen design en kunst nog niet hard uitgevochten, maar er is een hele reutel Links te skennen.

woordkraam

vakantieprutje, kleurendoof, tijdelijke aanstelling, dramatische expressie, aangepast vervoer


correspondentie: moerstaal@nqpaofu.commoerstaal, 2000