Kunst verdient het volle rendement van alle investeringen in creativiteit, vaardigheden en kennis van haar beoefenaren. Kunst verdient de volle aandacht van de samenleving — in elke vorm, vanuit ieder maatschappelijik belang. Kunst verdient de volle inzet van iedere betrokkene om de waan van de dag het hoofd te bieden. Kunst verdient beter: het is de motor van cultureel vermogen. (meer...)


wat kunst verdient banner


kunst verdient beter      cultureel kapitaal