Cultureel kapitaal is de eerste bouwsteen van cultureel vermogen: inzicht in urgente, de samenleving voedende en sturende inzichten, rituelen en expressie. In cultureel vermogen wordt het niveau van leesvaardigheid uitgedrukt waarmee we een beeldcultuur ontcijferen. De verwerving en investering van cultureel kapitaal is van vitaal belang voor een samenleving in de informatietijd. (meer...)


cultureel kapitaal banner


kunst verdient beter      wat de kunst verdient