jouke kleerebezem's moerstaal  nqpaofu(E)  moulin du merle(ENF)  idie.net(E)  archief
moerstaal = jouke kleerebezem =


goed moerstaalgebruik betekent het onder de browser voorkeuren de-selekteren van alle menu's, het uitzetten van link onderstreping, het zo wijd mogelijk openen van het venster, en rustig in- en uitademen, doorlezen en klikdwang onderdrukkenmoerstaal =
de zogoedenzokwaadalshetgaat onregelmatige publikatie van aantekeningen en links waarmee een bovengemiddelde interesse in de informatisering en medialisering van kunst, literatuur en vormgeving is gediend. Teksten kunnen de eerste 48 uur na verschijnen radikaal veranderen. Dit is geen drukwerk. Publiceer-en-leer is het devies.

Voor links naar moerstaal kan gebruik worden gemaakt van het feit dat data en onderwerpen (in de tekst aangegeven met tussenkopjes) voorzien zijn van anchors (zie de source). Bovendien verschijnt van elke uitgave gelijktijdig een permanente versie. Dus: 'index.html' verwijst altijd naar de op dat moment actuele publikatie, terwijl 'mtnl(jaartal)mtnl(#anchor)'.html (bv. mtnl1 is http://nqpaofu.com/moerstaal/mtnl2000/mtnl1.html) altijd verwijst naar een permanent gearchiveerd document. Gebruik dit laatste document om betrouwbare links naar te leggen.

jouke kleerebezem = de auteur van moerstaal en eigenaar/exploitant van een aantal andere attracties, als Notes Quotes Provocations And Other Fair Use, nqpaofu.com, en idie.net: 'I DIE for change', de site die opstelensprong werd geïnitieerd naar aanleiding van het First Things First 2000 ontwerpersmanifest (IDIE: Innovation and Design for Information Empowerment), en dit alles verricht vanuit Le Moulin du Merle aka de dotcom estate lemoulindumerle.com.

Jouke Kleerebezem is beeldend kunstenaar. Sinds 1993 richtte hij zich in toenemende mate op het Internet/www, als medium en gereedschap in zijn kunstenaarschap.

Opgeleid tot grafisch ontwerper was hij medeoprichter, en van 1980 tot 1990 uitbater, van stichting De Zaak, kunstenaarsinitiatief te Groningen; organisator van de internationale tentoonstelling van eigentijdse kunst in de openbare ruimte Allocaties, ter gelegenheid van de Floriade wereldtuinbouwtentoonstelling 1992; initiatiefnemer tot Haags Centrum voor Beeldende Kunst Stroom's project Silicon Rally in 1996; sinds 1994 jaarlijks betrokken bij de Doors of Perception conferentiereeks (aanvankelijk verbonden aan Mediamatic) en redacteur van de gelijknamige website; van 1996-1999 redacteur van de website van het Vormgevingsinstituut. Sinds 1999 woont en werkt hij in Frankrijk.correspondentie: moerstaal@nqpaofu.commoerstaal, 2000