re: Theo van Gogh murder, 2 November 2004, Amsterdam — letters found on the victim (source: Telegraaf/NRC) and on the offender (source: NRC). Added 8 November: the open letter by ‘De vrienden van Van Gogh’ (source: Telegraaf)

(linked from NQPaOFU 91)


Open letter left on the body:OPEN BRIEF AAN HIRSHI ALI

In Naam van Allah de BaRmhartige, de Genadevolle.

Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Sala Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.

Er is geen agressie behalve tegen de agressors.

Het volgende:

Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt.

Dit is een open brief aan een ongelovig fundamentalist, Ayaan Hirshi Ali, van de Thaghoet partij VVD.

Geachte mevrouw Hirshi Ali,

Sinds uw aantreden in de politieKe arena van Nederland bent u constant bezig om de Moslims en de Islam te terroriseren met uw uitlatingen. U bent hiermee niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die zich hebben aangesloten bij de kruistocht tegen de Islam.

U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u marcheert ook nog eens langs de ranken van de soldaten van het kwaad. U steekt uw vijandigheid tegen de Islam niet onder stoelen of banken en hiervoor bent u door uw meesters beloond met een zetel in het parlement. Zij hebben in u een medestander gevonden in hun kruistocht tegen de Islam en de Moslims. Een medestander die hen alle "kruit" aanreikt zodat zij hun handen niet zelf vuil hoeven te maken. Aangezien u verblindt bent door de brandende ongelovigheid die in uw woedt, bent u niet in staat om in te zien dat uw slechts een instrument bent van de ware vijanden van de Islam.

U wordt gebruikt om allerlei vijandigheden over de Islam en de meest edele mens, Mohammed Rasoeloe Alla (Salla Allaho aleihie wa Sallam), uit te spuien.

Dit alles mevrouw Hirshi Ali neem ik u niet kwalijk, als soldaat van het kwaad doet u slechts uw werk.

Het feit dat u zo openlijk uw kwaad uit kunt spuien is niet aan uzelf te danken, maar aan de Islamitische Ummah. Zij heeft haar taak van verzetten tegen het onrecht en het kwaad laten liggen en ligt haar roes uit te slapen. Al uw vijandelijkheden tegen de Islam is dus alleen de Islamitische Ummah kwalijk te nemen.

Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen op te doen leggen. Deze geschreven woorden zullen Insha Allah uw masker doen laten vallen.

Ik zou graag willen beginnen bij uw onlangs opgegooide voorstel om de Moslims te screenen op hun ideologie bij sollicitaties.

Uw voorstel is zeer interessant, temeer daar de invoering hiervan het rotte gezicht van uw politieke meesters tevoorschijn laat komen (wanneer het natuurlijk eerlijk op hen zou worden getoetst en zij openlijk hun ware ideologie kenbaar maken).

Het is een feit dat de Nederlandse politiek gedomineerd wordt door vele Joden die een produkt zijn van de Talmud leerinstellingen; zo ook uw politieke partijgenoten.

Aangezien u altijd "de hand in eigen boezem" propageert, zullen we dus uw voorstel in uw eigen politieke omgeving toetsen. Dezelfde politiek die met haar beleid zich heeft aangesloten bij het terrorisme tegen de Islam en Moslims.

Ik zou u graag de volgende vragen willen stellen:

Wat vindt u van het feit dat van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als niet-mensen worden gezien?

Baba Mezie 114a-114b: Alleen Joden zijn mensen ("Alleen jullie zijn mensen genoemd"). Zie ook Kerlthoth 6b ondr sub-kop ("Oll of anointing") en Barakath 56a, waarin Gentile (niet-Joden) vrouwen dieren worden genoemd ('vrouwtjes-ezels").

Yebamoth 92a: Alle Gentile kinderen zijn dieren.

Wat vindt u van het feit dat er een burgemeester in Amsterdam aan het roer staat, die een ideologie aanhangt waarin Joden tegen niet-Joden mogen liegen?

Baba Kamma 113a: Joden mogen leugens ("listen") gebruiken om een Gentile te misleiden.

Wat vindt u van het feit dat u deeluitmaakt van een regering die de Staat steunt met een ideologie dat genocide bepleit?

Sofarim 15, regel 10 (Minor Tarcctates): Dit is de uitspraak van rabbijn Simom ben Yohai: Tod shebe goyyim herog ("Zelfs de beste van de Gentiles zouden gedood moeten worden").

Aangezien u een voorvechtster bent voor gelijke rechten, zult u waarschijnlijk (nadat deze kennis tot u is gekomen) bij uw Joodse meesters in de kamer pleiten om de leerstellingen van de Talmud te verwerpen. U zult er waarschijnlijk ook meteen werk van maken om dit ook bij de Joodse gemeenschap van Nederland te bepleiten.

Uw optreden verraadt zo nu en dan uw laffe moed waarmee u aandacht vraagt vooor uw strijdt. Zo heeft u de laffe moed gehad om Islamitische kinderen op school te vragen om een keuze te maken tussen hun Schepper en de grondwet.

Het antwoord van deze jonge reine zielen heeft u meteen gebruikt om argumenten te bedenken om uw kruistocht te rechtvaardigen. U heeft met al deze vijandelijkheden een boemerang losgelaten en u weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze boemerang uw lot zal bezegelen.

U krijgt de kans echter, mevrouw Hirshi Ali, om uw gelijk voor eens en altijd in de bladzijdes in te kerven:

Er is n zekerheid in het hele bestaan van de schepping; en dat is dat alles zijn einde kent.

Een kind dat ter wereld komt en met zijn eerste levenskreten zijn aanwezigheid in dit universum vult, zal uiteindelijk met een doodskreet deze wereld verlaten.

Een grasspriet die uit de donkere aarde zijn kop opsteekt en die vervolgens door het zonlicht wordt gestreeld en door het neervallende regen wordt gevoed, zal uiteindelijk verwelken en tot stof vergaan.

De dood. mevrouw Hirshi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat. U, ik en de rest van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid loskoppelen.

Er zal een Dag komen waarop de ene ziel de andere ziel niets kan baten. Een Dag dat gepaard gaat met verschrikkelijk martellingen en kwellingen. Een Dag dat de onrechtvaardigen afschuwelijke kreten uit hun longen persen. Kreten, mevrouw Hirshi Ali, die rillingen over iemands rug zullen veroorzaken; dat de haren op de hoofden rechtovereind doet staan. Mensen zullen dronken worden gezien (van angst) terwijl zij niet dronken zijn. ANGST zal op die Grote Dag de atmosfeer vullen:

Wanneer de zon opgerold wordt.

En wanneer de sterren vallen.

En wanneer de bergen bewogen worden.

En wanneer de drachtige kamelen achtergelaten worden.

En wanneer de zeen tot koken gebracht worden.

En wanneer de zielen verenigd worden.

En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt.

Voor welke zonde zij gedood werd.

En wanneer de bladen opengeslagen worden.

En wanneer de hemel afgestroopt wordt.

En wanneer de Djahim (de Hel) ontstoken wordt.

En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.

Dan weet een ziel wat zij verricht heeft. (81:1-14)

Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder.

En van zijn moeder en zijn vader.

En van zijn vrouw en zijn kinderen.

Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.

Gezichten (van de ongelovigen) zullen op die Dag met stof bedekt zijn.

En een duisternis zal hen omhullen.

Zij zijn degenen die de zondige ongelovigen zijn (80:34-42)

U als ongelovige extremist gelooft natuurlijk niet in de bovenstaande beschreven scne. Voor u is het bovenstaande slechts een verzonnen dramatisch stukje uit een Boek zoals velen. En toch, mevrouw Hirshi Ali, durf ik mijn leven ervoor te wagen om te beweren dat het ANGSTZWEET u uitbreekt wanneer u dit leest.

U, als ongelovige fundamentalist, gelooft natuurlijk dat er geen Oppermacht is die het hele universum bestuurt.

U gelooft niet dat uw hart, waarmee u de waarheid verwerpt, vr elke tik toestemming moet vragen aan deze Oppermacht om te kloppen.

U gelooft niet dat uw tong waarmee u de Leiding van deze Oppermacht ontkent onderhevig is aan Zijn wetten.

U gelooft niet dat leven en dood door deze Oppermacht wordt geschonken.

Als u daadwerkelijk in dit alles gelooft, dan moet de volgende uitdaging voor u geen belemmering zijn.

Ik daag u met deze brief dan ook uit om uw gelijk te bewijzen. U hoeft er niet veel voor te doen:

Mevrouw Hirshi Ali: WENST de DOOD als u werkelijk van uw gelijk OVERTUIGD bent.

Neemt u deze uitdaging niet aan; weet dan dat mijn Meester, de Meest verhevene, u heeft ontmasterd als een onrechtpleegster.

'Wenst dan de dood, als jullie waarachtig zijn.' Maar zij zullen hem (de dood) nooit wensen, vanwege wat hun handen (aan zonden) hebben voortgebracht.

En Allah is Alwetend over de onrechtplegers. (2:94-95).

Om te voorkomen dat mij hetzelfde zou kunnen worden verweten als u, zal ik deze wens vr u wensen:

Mijn Rabb, schenk ons de dood om ons te verblijden met het martelaarschap.

Allahoemma Amien.

Mevrouw Ayaan Hirshi Ali en de rest van de extremistische ongelovigen: de Islam heeft de vele vijandigheden en onderdrukkingen in de Geschiedenis doorstaan. Telkens wanneer de druk op de Islam werd opgevoerd is hierdoor slechts het vuur van het geloof aangewakkerd.

De Islam is als een afgestorven plant, die de jarenlange druk en extreem hoge temperaturen tot een diamant wordt gevormd. Een afgestorven plant dat door de grillen van de tijd gevormd wordt tot de sterkste edelsteen op deze aarde. Een edelsteen waarop de hardste moker zich kapot slaat.

AYAAN HIRSHI ALI JE ZAL JEZELF STUK SLAAN OP DE ISLAM!

U en uw kompanen weten heel goed dat de huidige Islamitische jeugd een ruwe diamant is dat slechts moet worden geslepen, zodat het haar aldoordringend licht van de Waarheid kan verspreiden. Uw intellectuele terrorisme zal dit niet tegenhouden, integendeel het zal dit alleen maar bespoedigen.

De Islam zal zegevieren door het bloed van de martelaren. Het zal haar licht verspreiden in elk donkere hoek van deze aarde en het zal het kwaad desnoods met het zwaard terugdrijven naar zijn duistere hol.

Deze losgebarsten strijd is anders dan alle voorgaande strijden. De ongelovige fundamentalisten zijn ermee begonnen en Insha Allah zullen de ware gelovigen deze eindigen.

Er zal geen genade voor de onrechtplegers zijn, slechts het zwaard wordt tegen hen opgeheven. Geen discussie, geen demonstraties, geen optochten, geen petities: slechts de DOOD zal de Waarheid van de Leugen doen scheiden.

Zeg: "Voorwaar, de dood die jullie trachten te voorkomen zal jullie zeker vinden, daarna zullen jullie worden teruggevoerd naar de Kenner van het onwaarneembare en Hij zal jullie dan mededelen wat jullie plachten te doen." (62:8).

En zoals een groot Profeet ooit heeft gezegd:

"En ik weet zeker dat jij, O Pharao, ten onder gaat." (17:102).

Zo willen wij ook gelijknamige woorden gebruiken en deze voor ons uitsturen, zodat de hemelen en de sterren dit nieuws op zullen pikken en dit als een vloedgolf over alle uithoeken van het van het universum zullen verspreiden.

"Ik weet zeker dat jij, O Amerika, ten onder gaat."

"Ik weet zeker dat jij, O Europa, ten onder gaat."

"Ik weet zeker dat jij, O Nederland, ten onder gaat."

"Ik weet zeker dat jij, O Hirshi Ali, ten onder gaat."

"Ik weet zeker dat jij, O ongelovige fundamentalist, ten onder gaat."

Hasboena Allah wa ni3ma alwakeel

Ni3ma alMawla wa Ni3ma anNasseer

Saifu Deen alMuwahhied

050037 nov 04Letter found on the offender:


In bloed gedoopt
Dit is dan mijn laatste woord...
Door kogels doorboord...
In bloed gedoopt...
Zoals ik had gehoopt.
Ik laat een boodschap achter...
Voor jou...de vechter...
De boom van Tawheed is afwachtend...
Naar jouw bloed smachtend...
Ga de koop aan...
En Allah geeft je ruimbaan...
Hij geeft je de Tuin...
In plaats van het aardse puin.
Tegen de vijand heb ik ook wat te zeggen...
Je zal zeker het loodje leggen...
Al ga je over de hele wereld op Tour...
De dood is je op de Loer...
Op de hielen gezeten door de Ridders van de DOOD...
Die de straten kleuren met Rood.
Tegen de hypocrieten zeg ik tenslotte dit:
Wenst de DOOD of hou anders je mond en ...zit.
Beste broeders en zusters ik nader mijn einde...
Maar hiermee is het verhaal zeker niet ten einde.
Open letter by ‘Van Gogh’s friends’ to the offender:


Beste Mohammed en vrienden,

Wat vervelend dat het zo gelopen is.

We hadden geen idee dat het allemaal zo gevoelig lag.

We hebben ons lesje wel geleerd.

Gaat het een beetje met je been?

Laten we vooral proberen de boel bij elkaar te houden,

uit respect naar elkaar toe lukt dat vast wel, anders wordt het weer zo'n kliederboel.

Zou je ons wat strakke richtlijnen kunnen geven over wat we wel en niet mogen zeggen?

Dat dit nou potverdorie net tijdens de ramadan moet gebeuren.

We zullen ons uiterste best doen ons meer te verdiepen in jullie geloofsovertuiging om verdere misverstanden te voorkomen.

We schamen ons allemaal kapot, Mohammed.

Dat we jou in dit lastige parket hebben gebracht, valt ons zeker zeer aan te rekenen.

We zijn dit keer toch echt te ver gegaan.

We steken de hand in eigen boezem.

Probeer in godsnaam niet je gevoel voor humor te verliezen,

want dat zal je hard nodig hebben de komende tijd.

We hopen dat er in deze open brief geen dingen staan

die jou of je geloofsgenoten eventueel zouden kunnen kwetsen.

Vergeef ons dat dan, wij zijn ook een beetje in de war.

Nou gozer, kop op!

Probeer het een beetje van je af te zetten, morgen is er weer een dag.

En denk er maar aan, wat er ook gebeurt altijd blijven lachen.

Sterkte en tot schrijfs

De vrienden van Van Gogh